آناتومی شامل ساختارهایی از بدنه که می‌تونم اونا  رو در ظاهر و بدون استفاده از میکروسکوپ مشاهده کنم.

آناتومی اساس علم طبه و یه پزشک رو به سمت درک بیماری های یه بیمار رهنمون می‌کنه.

آناتومی رو معمولا 3 بخش میکنن و بعد تدریسش میکنن:

1- آناتومی تنه : قفسه سینه + شکم + اندام های ادراری تناسلی

2- آناتومی سر و گردن : چون خیلی مطلب داره جدا میگن!

3- آناتومی اندام : یعنی دست از کتف تا نوک انگشتا+ پا از کشاله ران تا نوک انگشتا!اون چیزی که قراره تو این درس یاد بگیرم  نام اندام ها و دستگاه های بدن انسان به روش علمی ، گاهی کارکرد اونا و گاهی نقص در کارکرد اونهاست.

  اون چیزی که اهمیت داره اینه  که من به عنوان یه دانشجو بتونم موقعیت همه اعضای مربوط به تنه رو به خوبی روی بدن واقعی ( مثلا جسد یا انسان زنده!!! ) تشخیص بدم و تا یه حدی کارشونو تشریح کنم!