سلام! برای هر سوال اگه چیزی درباره جوابش میدونی تو بخش نظرات با بقیه به اشتراک بذار!

انواع غیر طبیعی فشار نبض

مکانیسم های مثبت شدن فشار دهلیز راست

مسیر سنتز سرتونین

مسیر سنتز دوپامین

روش های تعیین برون ده قلبی

مکانیسم های تنظیمی جریان خون عضله و کرونر

نمودار ها و اشکال فیزیولوژی گردش خون


چجوری میشه زخم معده و زخم اثنی عشر رو از هم تشخیص داد؟ بدون عکس برداری و ایناها!!!