کانال علوم پایه پزشکی باهدف جمع بندی دروس مهم علوم پایه و آماده شدن برای آزمون تاسیس شده است
مطالب کانال توسط دانشجویان چندین ورودی دانشگاه شاهد تهران آماده سازی میشود و حاصل تجربیات و زحمات تعداد زیادی از دانشجویان پزشکی است.
در نظر داریم در این کانال روزانه برای هر درس یک یا دو نکته مهم و پرتکرار در علوم پایه را به همراه نمونه تست علوم پایه آن قرار دهیم که این کار برای دروس آناتومی،فیزیولوژی،بیوشیمی و بافت شناسی که درمجموع نزدیک به نصف سوالات علوم پایه را شامل میشوند انجام میگیرد.
لینک عضویت👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BwftJT_Z5X1E2U3Zegy_1Q