1- ابتدا بسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید و روی دکمه شروع یادگیری کلیک کنید:

گام اول خرید فایل

2- پس از مطالعه توضیحات روی دکمه پرداخت کلیک کنید.(نیازی به پر کردن کادر نیست)

گم دوم خرید فایل

3- روی دکمه پرداخت کلیک نمایید (با همه کارت های بانکی عضو شتاب می توانید خرید نمایید.) 

گم سوم خرید فایل

4-در این گام به صفحه بانکی متصل می شوید که پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده کافی است روی دکمه پرداخت کلیک نمایید:

گم چهارم خرید فایل

5- پس از پرداخت رسید به شما نشان داده شده و  بلافاصله به صفحه دانلود فایل هدایت می شوید( این صفحه را تا پایان دانلود فایل مورد نظر باز نگه دارید)

گم پنجم خرید فایل

پاینده باشید